200 paper(s) uploaded by Jianqing_Fan.

Index Title Upload Time Modified Time
1

Local linear regression smoothers and their minimax efficiencies

Jianqing Fan

Statistics Theory and Methods mathscidoc:1912.43248

The annals of Statistics, 21, (1), 196-216, 1993
[ Download ] [ 2019-12-21 11:32:11 uploaded by Jianqing_Fan ] [ 1558 downloads ] [ 0 comments ] [ Abstract ] [ Full ]
Please log in for comment!
 
2019-12-21 11:32:11 -
2

On the optimal rates of convergence for nonparametric deconvolution problems

Jianqing Fan

Statistics Theory and Methods mathscidoc:1912.43249

The Annals of Statistics, 1257-1272, 1991.9
[ Download ] [ 2019-12-21 11:32:14 uploaded by Jianqing_Fan ] [ 704 downloads ] [ 0 comments ] [ Abstract ] [ Full ]
Please log in for comment!
 
2019-12-21 11:32:14 -
3

Bootstrap methods: A guide for practitioners and researchers

Jianqing Fan

Statistics Theory and Methods mathscidoc:1912.43250

619, 2011.9
[ Download ] [ 2019-12-21 11:32:18 uploaded by Jianqing_Fan ] [ 610 downloads ] [ 0 comments ] [ Abstract ] [ Full ]
Please log in for comment!
 
2019-12-21 11:32:18 -
4

Challenges of big data analysis

Jianqing Fan Fang Han Han Liu

Data Analysis mathscidoc:1912.43251

National science review, 1, (2), 293-314, 2014.6
[ Download ] [ 2019-12-21 11:32:21 uploaded by Jianqing_Fan ] [ 967 downloads ] [ 0 comments ] [ Abstract ] [ Full ]
Please log in for comment!
 
2019-12-21 11:32:21 -
5

Nonconcave penalized likelihood with a diverging number of parameters

Jianqing Fan Heng Peng

Statistics Theory and Methods mathscidoc:1912.43252

The Annals of Statistics, 32, (3), 928-961, 2004
[ Download ] [ 2019-12-21 11:32:24 uploaded by Jianqing_Fan ] [ 546 downloads ] [ 0 comments ] [ Abstract ] [ Full ]
Please log in for comment!
 
2019-12-21 11:32:24 -
6

Variable bandwidth and local linear regression smoothers

Jianqing Fan Irene Gijbels

Statistics Theory and Methods mathscidoc:1912.43253

The Annals of Statistics, 2008-2036, 1992.12
[ Download ] [ 2019-12-21 11:32:27 uploaded by Jianqing_Fan ] [ 791 downloads ] [ 0 comments ] [ Abstract ] [ Full ]
Please log in for comment!
 
2019-12-21 11:32:27 -
7

Statistical estimation in varying coefficient models

Jianqing Fan Wenyang Zhang

Statistics Theory and Methods mathscidoc:1912.43254

The annals of Statistics, 27, (5), 1491-1518, 1999
[ Download ] [ 2019-12-21 11:32:31 uploaded by Jianqing_Fan ] [ 599 downloads ] [ 0 comments ] [ Abstract ] [ Full ]
Please log in for comment!
 
2019-12-21 11:32:31 -
8

Datadriven bandwidth selection in local polynomial fitting: variable bandwidth and spatial adaptation

Jianqing Fan Irene Gijbels

Statistics Theory and Methods mathscidoc:1912.43255

Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 57, (2), 371-394, 1995.7
[ Download ] [ 2019-12-21 11:32:34 uploaded by Jianqing_Fan ] [ 367 downloads ] [ 0 comments ] [ Abstract ] [ Full ]
Please log in for comment!
 
2019-12-21 11:32:34 -
9

The MicroArray Quality Control (MAQC)-II study of common practices for the development and validation of microarray-based predictive models

Leming Shi Gregory Campbell Wendell D Jones Fabien Campagne Zhining Wen Stephen J Walker Zhenqiang Su Tzu-Ming Chu Federico M Goodsaid Lajos Pusztai John D Shaughnessy Jr Andr Oberthuer Russell S Thomas Richard S Paules Mark Fielden Bart Barlogie Weijie Chen Pan Du Matthias Fischer Cesare Furlanello Brandon D Gallas Xijin Ge Dalila B Megherbi W Fraser Symmans May D Wang John Zhang Hans Bitter Benedikt Brors Pierre R Bushel Max Bylesjo Minjun Chen Jie Cheng Jing Cheng Jeff Chou Timothy S Davison Mauro Delorenzi Youping Deng Viswanath Devanarayan David J Dix Joaquin Dopazo Kevin C Dorff Fathi Elloumi Jianqing Fan Shicai Fan Xiaohui Fan Hong Fang Nina Gonzaludo Kenneth R Hess Huixiao Hong Jun Huan Rafael A Irizarry Richard Judson Dilafruz Juraeva Samir Lababidi Christophe G Lambert Li Li Yanen Li Zhen Li Simon M Lin Guozhen Liu Edward K Lobenhofer Jun Luo Wen Luo Matthew N McCall Yuri Nikolsky Gene A Pennello Roger G Perkins Reena Philip Vlad Popovici Nathan D Price Feng Qian Andreas Scherer Tieliu Shi Weiwei Shi Jaeyun Sung Danielle Thierry-Mieg Jean Thierry-Mieg Venkata Thodima Johan Trygg Lakshmi Vishnuvajjala Sue Jane Wang Jianping Wu Yichao Wu Qian Xie Waleed A Yousef Liang Zhang Xuegong Zhang Sheng Zhong Yiming Zhou Sheng Zhu Dhivya Arasappan Wenjun Bao Anne Bergstrom Lucas Frank Berthold Richard J Brennan Andreas Buness Jennifer G Catalano Chang Chang Rong Chen Yiyu Cheng Jian Cui Wendy Czika Francesca Demichelis Xutao Deng Damir Dosymbekov Roland Eils Yang Feng Jennifer Fostel Stephanie Fulmer-Smentek James C Fuscoe Laurent Gatto Weigong Ge Darlene R Goldstein Li Guo Donald N Halbert Jing Han Stephen C Harris Christos Hatzis Damir Herman Jianping Huang Roderick V Jensen Rui Jiang Charles D Johnson Giuseppe Jurman Yvonne Kahlert Sadik A Khuder Matthias Kohl Jianying Li Menglong Li Quan-Zhen Li Shao Li Zhiguang Li Jie Liu Ying Liu Zhichao Liu Lu Meng Manuel Madera Francisco Martinez-Murillo Ignacio Medina Joseph Meehan Kelci Miclaus Richard A Moffitt David Montaner Piali Mukherjee George J Mulligan Padraic Neville Tatiana Nikolskaya Baitang Ning Grier P Page Joel Parker

Data Analysis mathscidoc:1912.43256

Nature biotechnology, 28, (8), 827, 2010.8
[ Download ] [ 2019-12-21 11:33:16 uploaded by Jianqing_Fan ] [ 846 downloads ] [ 0 comments ] [ Abstract ] [ Full ]
Please log in for comment!
 
2019-12-21 11:33:16 -
10

Profile likelihood inferences on semiparametric varying-coefficient partially linear models

Jianqing Fan Tao Huang

Statistics Theory and Methods mathscidoc:1912.43257

Bernoulli, 11, (6), 1031-1057, 2005
[ Download ] [ 2019-12-21 11:33:19 uploaded by Jianqing_Fan ] [ 777 downloads ] [ 0 comments ] [ Abstract ] [ Full ]
Please log in for comment!
 
2019-12-21 11:33:19 -
 
Contact us: office-iccm@tsinghua.edu.cn | Copyright Reserved